பக்கம்_பேனர்

தரம்

தர மேலாண்மை

எங்கள் தர மேலாண்மை அமைப்பு வசதிகள், தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவை தொடர்பான தரத்தின் அனைத்து அம்சங்களையும் உள்ளடக்கியது.இருப்பினும், தர மேலாண்மை என்பது தயாரிப்பு மற்றும் சேவையின் தரத்தில் கவனம் செலுத்துவது மட்டுமல்லாமல், அதை அடைவதற்கான வழிமுறைகளிலும் கவனம் செலுத்துகிறது.
எங்கள் நிர்வாகம் பின்வரும் கொள்கைகளைப் பின்பற்றுகிறது:
1. வாடிக்கையாளர் கவனம்
2. தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால வாடிக்கையாளர் தேவைகளைப் புரிந்துகொள்வது எங்கள் வெற்றிக்கு மிக முக்கியமானது.வாடிக்கையாளர் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வது மற்றும் அனைத்து வாடிக்கையாளர்களின் எதிர்பார்ப்புகளை மீறுவதும் எங்கள் கொள்கையாகும்.
3. தலைமைத்துவம்

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

தரமான ஒழுங்கின்மை
ஒரு தயாரிப்பின் தரம் மற்றும் பாதுகாப்பில் நம்பிக்கையை அளிக்கும் ஒரு அமைப்பின் வளர்ச்சி மற்றும் செயல்படுத்தலை தர உத்தரவாதம் உள்ளடக்குகிறது.தயாரிப்பு மேம்பாட்டிற்கான தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படுவதை உறுதி செய்வதற்காக தர அமைப்பில் செயல்படுத்தப்படும் திட்டமிட்ட மற்றும் முறையான செயல்பாடுகள் மூலம் இது அடையப்படுகிறது.

தர கட்டுப்பாடு
தரக் கட்டுப்பாடு என்பது தயாரிப்பு உற்பத்தியுடன் தொடர்புடைய செயல்முறைகளைக் கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் நுகர்வோரை அடையும் மூலப்பொருட்களிலிருந்து இறுதி தொகுக்கப்பட்ட தயாரிப்பு வரை பல்வேறு படிகளில் தயாரிப்பு தரத்தை மதிப்பிடுவது.

தரம் (4)